O programie | Instrukcja | Najczęstsze pytania | Pobierz | Zamów


Pobierz wersję demonstracyjną

Jesteś zainteresowany sprawdzeniem jak działa DOS-print - wybróbuj wersję demonstracyjną. Wersja demonstracyjna posiada ograniczenie - drukuje jednorazowo tylko pierwszą stronę drukowanego dokumentu, oraz w tle napis DEMO.
Jeśli jesteś już użytkownikiem programu DOS-print, to tutaj znajdziesz najnowszą wersję programu.

Aktualna wersja:1.1.9.37 (EXE 1076 KB)
Poprzednie wersje:
1.0.8.35 (EXE 1046 KB)

Możesz także pobrać pełną instrukcję obsługi programu (PDF 266 KB).
Treść licencji na DOS Print (PDF 84 KB).

Ostatnie zmiany

1.1.9.37
27-12-2010
Parametryzowanie nazwy wydruku i numeracji wydruków (dla potrzeb PDF).
Możliwość drukowania obrazu w tle - np. jako papier firmowy. Sprawdz w instrukcji programu DOS-print jak używać tej funkcjonalności.
Aktualizacja kodów sterujących.
1.0.8.35
08-02-2010
Możliwość wyboru osobnych drukarek do różnych plików
Aktualizacja kodów sterujących EPSON, HP
1.0.8.34
19-04-2008
Dodana obsługa kodu 5 CPI (HP)
Aktualizacja kodów sterujących EPSON, HP
1.0.7.33
22-09-2007
Usunięty problem z uprawnieniami pod Windows 2003,
Usunięty problem z wykrywaniem zmian w katalogach (głównie Windows 98).
1.0.7.32
06-08-2007
Automatyczne ustawianie monitorowania pliku C:\DOSPRINT\prn2file.txt,
Poprawiona obsługa wykrywania drukarek podczas startu programu,
Aktualizacja kodów sterujących EPSON, HP oraz dodana obsługa kodów DGCS.
1.0.7.31
22-04-2007
PRN2FILE.com instalowany jest w katalogu C:\DOSPRINT zamiast dotychczasowego C:\ - Zostało to zmienione ze względu na problemy z niektórymi programami antywirusowymi,
Zmiana domyślnych ustawień w wywołaniu PRN2FILE,
Opcja ustawiania tutułu wydruku takiego jak nazwa pliku - umożliwia to automatyzację generacji plików PDF,
Poprawiona obsługa monitorowanych plików, jeśli są zapisywane na dysku sieciowym,
Aktualizacja kodów sterujących EPSON oraz HP,
Wprowadzona została dodatkowa kontrola legalności kopii i związane z nią zmiany w licencji (zmieniony punkt 10. i dodany 11.)
1.0.6.30
08-01-2007
Drukowanie w Trybie RAW (bezpośrednim)- jeśli posiadasz drukarkę, np. obsługuje PCL i twój program DOS'owy też obsługuje PCL, ale nie obsługuje USB, to tryb RAW zapewni Ci najszybsze wydruki.
Opcja czekaj na koniec strony nie dłużej niż x sekund. Jeśli zazwyczaj program DOS'owy poprawnie wstawia znaki końca strony, lecz czasami o nich zapomina, to ta opcja rozwiąże ten problem.
Opcja Usuwaninia monitorowanych plików podczas startu programu,
Aktualizacja kodów sterujących EPSON oraz HP.
1.0.6.29
12-11-2006
Możliwość drukowania wielu kopii,
Możliwość drukowania od wybranej strony dla wydruków uruchamianych ręcznie,
Aktualizacja kodów sterujących EPSON.
1.0.6.28
03-09-2006
Zmieniona rejestracja programu,
Numerowanie wydruków,
Aktualizacja instrukcji użytkownika,
Usunięty problem ze skalowaniem strony w poziomie,
Poprawiono link'owanie do strony WWW,
Aktualizacja kodów sterujących.
1.0.5.27
18-06-2006
Aktualizacja kodów sterujących
Usunięte drobne błędy.
1.0.5.26
08-04-2006
Przechowywanie jednakowych ustawień dla wszystkich uzytkowników (Windows NT,2000,XP)
Pliki monitorowane przechowywane w rejestrze
Aktualizacja kodów sterujących
1.0.5.25
22-02-2006
Usunięty błąd objawiający się dla wydruków, przy pewnej kombinacji kodów EjectPage oraz Reset. Dotyczy głównie wydruków z SIMPLE. Problem występował w wersjach: 1.0.5.22, 1.0.5.23, 1.0.5.24.
1.0.5.24
19-02-2006
Nowe opcje:
 • Skalowanie czcionki dla wydruków o zagęszczeniu większym niż 8 linii na cal
 • Aktualizacja kodów sterujących (programy Comarch CDN)
 • Poprawka w instalce - automatycznie zamyka uruchomiony DOS-print przed nadgraniem nowej wersji

1.0.5.23
11-01-2006
Nowe opcje:
 • Dwie wersje kodu Reset - z wysuwem i bez wysywu nowej strony
 • Obsługa zagęszczenia do 24 znaków na cal
 • Obsługa odstępu pomiędzy liniami wydruku
 • Usunięty bład w skalowaniu wydruków, przy drukowaniu w poziomie
 • Posortowana lista kodów sterujących
 • Parametr linii komend '/close' zamykający uruchomioną aplikację
 • Ekran startowy

1.0.5.22
12-12-2005
Nowe opcje:
 • Poprawa obsługi kodu inicjalizującego drukarkę

1.0.5.21
21-11-2005
Nowe opcje:
 • Zapamiętanie ustawień drukarki, jeśli wydruk jest generowany w kilku fragmentach
 • Ulepszona obsługa zmiany orientacji papieru
 • Możliwość zmiany priorytetu dla procesu NTVM (program DOS'owy nie zuzywa 100% czasu procesora)
 • Możliwość ignorowania nieobsługiwanych kodów HP-PCL

09-11-2005 Udostępniona aktualizacja kodów sterujących, pobierz.
Kody wymagają programu w wersji 1.0.4.18 lub wyższej.
1.0.4.20
14-06-2005
Nowe opcje:
 • Poprawiony wygląd przy niestandardowych ustawieniach ekranu w Windows

1.0.4.19
16-05-2005
Nowe opcje:
 • Poprawiona obsługa tabulatorów
 • Aktualizacja kodów do drukarek HP

1.0.4.18
10-05-2005
Nowe opcje:
 • Usunięty problem z rejestracją w pewnych przypadkach
 • Aktualizacja instrukcji obsługi

1.0.4.17
23-04-2005
Nowe opcje:
 • Obsługa SubScript i SuperScript
 • Zmieniona obsługa tekstu rozstrzelonego (DoubleWidth)
 • Obsługa zmiany Orientacji Papieru (testowa)

1.0.3.16
31-03-2005
Nowe opcje:
 • Poprawiony bład w PRN2FILE.COM - bład objawiał się w niektórych systemach przez niepełne zapisywanie pliku
 • Automatyczne dostosowanie wielkości czcionki. Dodatkowo w trybie zagęszczonycm czcionka jest teraz znacznie wyższa
 • Zmiana w wersji DEMO - brak ograniczenia do 1 strony oraz ograniczenia czasu
 • Większa swoboda w ustawianiu marginesów - możliwe wartości ujemne
 • Obsługa kodu EOF - tak jak FF
 • Nowe kody sterujące w konfiguracji - współpraca z programami CDN Firma++ (FPP) w trybie EPSON
 • Program instalacyjny wykonuje kopię zapasową dotychczasowych plików podczas wgrywania nowej wersji

1.0.2.15
13-02-2005
Nowe opcje:
 • Ustawienie orientacji strony.
 • Tryb zapisywania plików w DOS: Dopisywanie/Nadpisywanie.
 • Możliwość usuwania wydrukowanych plików.
 • Nowe kody sterujące w konfiguracji - współpraca z programami dGCS

Usunięty problem z rejestracją w Win98 SP1
1.0.1.14 Obsługa monitorowania całych katalogów i plików zgodnych z maską.
1.0.1.12 Poprawiony błąd w obsłudze opcji 'czekaj n sekund'.


O programie | Instrukcja | Najczęstsze pytania | Pobierz | Zamów


Copyright © 2001-2008 by Nix-Ware - Paweł Barut.
Ostatnia modyfikacja: 04-01-2022 13:59
Liczba wyświetleń: 1
Valid HTML 4.01!