Program przeznaczony jest dla kompleksowej obsługi małej firmy. Program umożliwia między innymi:
 • Prowadzenie ewidencji zakupów
 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży
 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • Obsługa wielu magazynów towarów
 • Ewidencjonowanie zakupów towarów (PZ)
 • Wystawianie faktur VAT
 • Ewidencjonowanie sprzedaży na paragon
 • Istnieje możliwość współpracy programu z Drukarkami fiskalnymi
 • Wystawianie zamówień oraz ich fakturowanie
 • Obsługa faktur korygujących
 • Dokumenty przesunięć pomiędzy magazynami
 • Prowadzenie rejestru kontrahentów

  Program Firma

 • Obsługa płatności
 • Prowadzenie KASY: dokumenty KP/KW, Zaliczki oraz ich rozliczanie, Raport kasowy
 • Import danych do rejestru zakupów z programu MERKURY do obsługi kas fiskalnych.
 • Kontrola płatności dla dostawców na podstawie rejestru zakupów
 • Możliwość drukowania przelewów wg nowego wzoru na gotowych formularzach.
 • Dziesiątki zestawień - jeśli w tym momencie nie ma zestawienia, które potrzebujesz możemy je dorobić po zakupie programu
 • W najbliższym czasie program zostanie uzupełniony o moduł ewidencji środków trwałych
 • Zawiera w sobie moduł KADRY
 • Każdy z użytkowników programu korzysta z własnego identyfikatora i hasła
 • Możliwość kontroli pracowników - każda zmiany danych "podpisana" jest identyfikatorem osoby ją wykonującej

Program działa w środowisku DOS, ale także bez problemu może pracować w środowisku Windows 95, 98, NT, 2000, ME. Program może działać w sieci lokalnej na kilku stanowiskach jednocześnie.

Możesz także zapoznać się z instrukcją obsługi do programu Forma oraz Programu Kadry, która jest zamieszona na naszych stronach.Copyright © 2001-2008 by Nix-Ware - Paweł Barut.
Ostatnia modyfikacja: 05-03-2017 19:21
Liczba wyświetleń: 1
Valid HTML 4.01!