Tutaj możesz sprawdzić poprawność podanego numeru konta w standardzie IBAN. Możesz także wyliczyć liczby kontolne, dla rachunków.

Podaj numer konta w standardzie IBAN (NRB):

Podaj numer konta bez cyfr kontrolnych:
Kraj:
Numer konta:

Uwaga : Numery rachunków w standardzie IBAN mogą się składać wyłącznie z cyfr oraz liter z alfabetu angielskiego. Nie są dopuszczalne polskie znaki diakrytyczne (np. ĄĆŁÓ). W powyższych obliczeniach wszelkie niedopuszczalne znaki są ignorowane.
Spacje w zapisie służą tylko i wyłacznie do czytelnego formatowania wyników i nie mają znaczenia w zapisie numeru rachunku.Copyright © 2001-2008 by Nix-Ware - Paweł Barut.
Ostatnia modyfikacja: 05-03-2017 19:21
Liczba wyświetleń: 1
Valid HTML 4.01!