Program umożliwia prowadzenie ewidencji kadrowo-płacowej firmy zatrudniającej do 10000 pracowników. Główne cechy programu to:
 • Ewidencja pracowników
 • Kartoteka zarobkowa pracowników
 • Wiele list płac w miesiącu
 • Dokumenty zarobkowe stałe i zmienne (miesięczne)

  Program Kadry

 • Obsługa umów-zlecenie
 • Ewidencja nieobecności pracowników
 • Drukowanie listy płac oraz pasków zarobków (Zamiast ZUS RMUA)\
 • Generowanie danych do przelewów bankowych
 • Generowanie danych dla programu płatnik (ZUA, ZWUA, RCA+DRA+RSA, RNA+DRA+RSA)
 • Obsługa ewidencji urlopów
 • Wiele zestawień pomocnych w zarządzaniu personelem
 • Każdy z użytkowników programu korzysta z własnego identyfikatora i hasła
 • Możliwość kontroli pracowników - każda zmiany danych "podpisana" jest identyfikatorem osoby ją wykonującej
 • Program w całości jest zawarty w programie FIRMA

Program działa w środowisku DOS, ale także bez problemu może pracować w środowisku Windows 95, 98, NT, 2000, ME. Program może działać w sieci lokalnej na kilku stanowiskach jednocześnie.

Możesz także zapoznać się z instrukcją obsługi do programu Forma oraz Programu Kadry, która jest zamieszona na naszych stronach.Copyright © 2001-2008 by Nix-Ware - Paweł Barut.
Ostatnia modyfikacja: 05-03-2017 19:21
Liczba wyświetleń: 1
Valid HTML 4.01!